Thì ra những câu nói bất hủ có từ đây :)

Đăng bởi : huyen vào khoảng 1 năm trước

...
Ảnh hot