Thì ra những câu nói bất hủ có từ đây :)

Đăng bởi : huyen vào khoảng 7 tháng trước

...
Ảnh hot